Grace

Help je mee?

Wij hebben u nodig!

De inkomsten van GRACE Lunchroom zijn niet genoeg om ons ontmoetings- en jongerencentrum in de lucht te houden. Onze passie is namelijk om mensen te zien en te ontmoeten. Dat doen wij door onder andere de volgende activiteiten:

 • Dagbesteding met mensen met een beperking;
 • Inloopcentrum voor iedereen die behoefte heeft aan een ontmoeting. Dat kan in de grote zaal met gratis koffie of in GRACE Coffee, Books and More waar ook de gelegenheid is om in rust een goed boek te lezen;
 • Jeugdcentrum in het weekend (diverse avonden in het weekend is het hele centrum voor de jeugd, waarbij de jongeren meer dan tien verschillende activiteiten onder een dak kunnen uitvoeren). Voor meer informatie over de jongeren, zie www.freedomdebron.nl;
 • Gezamenlijke activiteiten met de voedsel- en kledingbank De Genadebank; maandelijks gratis maaltijden verstrekken in De Bron;
 • Laagdrempelige christelijke bijeenkomsten faciliteren, zoals onder andere onderdak bieden aan de Alpha’s in ons dorp, organiseren van GRACE Cafe-avonden, bijeenkomsten op zondagmiddag met een gratis lunch en concerten.

Voor de goede orde: wij zijn geen kerk en zijn ook niet verbonden aan een kerk uit ons dorp. Wij zijn een groep enthousiaste mensen die er voor mensen wil zijn. Mensen ontmoeten en ze zien.

Wil je ons helpen om dit centrum in de lucht te houden?

Dan kan door:

 • ons financieel te steunen. Geef een gift, dit kan bijvoorbeeld via de website van De Genadebron.
 • onze donateur te worden zo te genieten van de voordelen van het donateurschap. Denk onder andere aan de mogelijkheid om verjaardagen te kunnen houden in ons centrum (minimaal bedrag van € 5 per maand voor mogelijkheid om verjaardagen te houden voor een periode van vijf jaar).
 • ons te helpen bij de financiering van dit project. Neem dan contact op met de penningmeester Amelius Bos (06-83599399).
 • ons te helpen als vrijwilliger. Je kunt ons helpen in:
  • de keuken, inclusief afwas, in GRACE Lunchroom
  • de bediening in GRACE Lunchroom
  • de Grace Foodtruck
  • GRACE Coffee, Books and more
  • DHL servicepunt